Nu er der pant på juice - vær med til at passe på miljøet!

Samarbejde med Innocent

Foto: Anna Kjær Voss

Foto: Anna Kjær Voss

I dag har jeg, Alberte og Sebastian været ude at samle plastik, skrald og pant, der lå og flød. Det gjorde vi i Frederiksberg Have, eller rettere uden om Frederiksberg Have, da parken, så vidt vi kunne se, var helt fri for skrald.

Anledningen var, at Innocent fejrer, at der er kommet pant på juice- og smoothieflasker. Det gør de ved at sætte fokus på at samle plastik i naturen på deres Tidy-up Tour. Touren har allerede været i Sverige og fortsætter nu i Danmark.

Foto: Anna Kjær Voss

Foto: Anna Kjær Voss

Vær med til at rydde op i naturen

Det at juice- og smoothieflasker nu også er blevet en del af retursystemet kan forhåbentlig gøre, at der skabes et større incitament til at returnere flaskerne, og at der en mindre risiko for, at de havner i naturen.

Men der ligger desværre stadig en del plastik og affald rundt omkring både i naturen og på gaderne. Og engang imellem, når jeg har mine havehandsker og en pose med, så samler jeg en pose fuld, hvilket ofte går ret hurtigt. Det er ærgerligt at blive opmærksom på, hvor meget skrald, der egentlig ligger og flyder, men det giver mig en god følelse at gøre et lille bidrag ved at samle det op, og jeg får tit venlige kommentarer og et tak fra forbipasserende. Jeg tænker det også som en inspiration til andre, der selv kunne have lyst til at samle lidt op fra jorden eller måske bare lade være med at smide skrald i første omgang.

Hvis du har tid, lyst og mulighed for at være med til at samle plastik og skrald og nyde en gratis smoothie, så kan du møde op i Frederiksberg Have d. 24.-25. august eller på Islands Brygge d. 26.-28. august. Eventet foregår alle dage 10-18. Hvis ikke du har tid eller mulighed for at være med i Frederiksberg Have eller på Islands Brygge, så er det selvfølgelig et lige så godt bidrag, hvis du samler skrald i dit nærområde eller på ferien.

Efter indsamlingen donerer Innocent et beløb til Plastic Change baseret på en fast kilopris på 50 kroner pr. kg. indsamlet plastik. Der er sat et minimumsbeløb på donationen på 50.000 kroner og et maksbeløb på 150.000 kroner. Pengene skal gå til at bekæmpe plastik i den danske natur.

Foto: Anna Kjær Voss

Foto: Anna Kjær Voss

Værd at vide om det danske retursystem

Det er vigtigt, at vi genbruger og genanvender jordens ressourcer, da der fx kun er en begrænset mængde råolie her på jorden, og da vi risikerer at øge udledningen af CO2, jo mere olie der bliver hentet op af jorden. Råolien bruges blandt andet til brændstof til biler, fly og færger, men det bruges også til at producere de plastikflasker, som vi drikker sodavand, juice og andre læskedrikke af. En måde at genbruge plastikflaskerne på er ved at aflevere flasker med pant på, så de kan blive smeltet om til nye plastikflasker og blive brugt på ny. Der skal selvfølgelig bruges noget elektricitet på at smelte og støbe nye flasker, men ikke nær så meget, som hvis man skulle udvinde helt ny olie og støbe ny flasker. Men så længe vi afleverer vores pant, så kan materialerne bevare deres kvalitet og blive i det lukkede kredsløb, som pantsystemet er.

En anden god effekt ved pantsystemet er også, at det kan være med til at få langt de fleste af os til at se tomme flasker som værdifulde, og at vi derfor går hen og afleverer dem og affaldssorterer, så flasker og dåser ikke havner i naturen.

Foto: Anna Kjær Voss

Foto: Anna Kjær Voss

Genbrug og genanvendelse er ikke det samme

Jeg kan ofte komme til at blande ordene genbrug og genanvendelse sammen. Men ifølge Dansk Retursystem er der en væsentlig forskel.

Genbrug er, når et produkt bliver brugt igen, uden at materialet smeltes om. Fx kan de grønne ølflasker med pant bruges som de er uden at blive smeltet om. Bryggerierne henter flaskerne i butikkerne, når de er bliver afleveret i pantautomaten. Bryggerierne vasker glasflasker, hvorefter de bliver fyldt op med øl igen. Flaskerne bliver altså brugt igen, som de er.

Genanvendelse er, når materialet i et produkt genbruges. Fx når en brugt plastikflaske omsmeltes til ny plastik, som kan bruges til en ny plastikflaske med en anden form. Det samme gælder for aluminiumsdåser.

Fakta om pant og plastik

  • Der går 2 kg. råolie til 1 kg. plastik, og det er derfor vigtigt at genbrug den plastik, som allerede er produceret.

  • 9 ud af 10 engangsflasker og dåser kom retur i 2018.

  • En tom dåse og flaske kan næsten blive til en ny.

  • Fra d. 1. juli vil du begynde at se juice- og saftprodukter med pant på.

  • Fra d. 1. november skal alle saft- og juiceprodukter produceres med pantmærke.

  • Der vil i lang tid kunne være juice- og saftprodukter uden pant på butikshylderne, da der skal sælges ud af lagrene for at undgå madspild, også efter 1. november.

  • Tilføjelsen af saft og juice til pantsystemet betyder, at ca. 52 millioner flere flasker bliver genanvendt hvert år. Det vil give en forventet årlig CO2-besparelse på cirka 5.700 tons CO2.

  • I 2018 sparede pantsystemet klimaet for 143.950 tons CO2, eller hvad der svarer til to mio. køleskabes elforbrug i et år.

Kilde: Dansk Retursystem